Translate

2018/05/13

【詩經周南】《桃夭》〈閱讀筆記〉逃之夭夭,一體上主。全愛圓滿,宜其聖境。


【詩經周南】《桃夭》〈閱讀筆記〉逃之夭夭,一體上主。全愛圓滿,宜其聖境。

【詩經周南】《桃夭》〈閱讀筆記〉逃之夭夭,一體上主。全愛圓滿,宜其聖境。
【詩經周南】《桃夭》〈閱讀筆記〉逃之夭夭,一體上主。全愛圓滿,宜其聖境。
1~9
..............................................................................................................

1.在去年的六月中旬,對於「桃之夭夭」,風雲海的直接聯想就是「逃之夭夭」;然後,就沒了。而也因著〈桃夭〉裡面的內

容,是有關女子的即時婚嫁,對於這個部分我是直接沒啥興趣的。因為,只要是在頌讚「物質夢境」裡的遊戲規則,之如何的

美好,風雲海是沒有興趣的。於是,在那個時候,真的不知道這一篇章的〈閱讀筆記〉,要如何去完成它!

2.那個時候,還有一個想法,覺得風雲海真的能按部就班地完成每一篇的任務嗎?有時候,在閱讀感受它們的時候,覺得靈感

與喜悅滿滿;有時候,卻也有必須先行停頓下來的時候。但想不到,一停下來之後,竟是將近一年的時間了呢!

3.以我目前的想法來說,我並不覺得那些男女之間的婚嫁,到底有何重要必須以文字來頌讚或記錄一番的。或許「古人之你是

誰」的舞詩弄詞,就如似現在的「新人之你是誰」在玩耍臉書動態那般,或進入其他網站那般,覺得那是在日常生活中的另一

種理所當然之事罷了。

4.那麼,現在的我,現在的我之「新人之我是誰」,如何透過奇蹟,來轉繞「逃之夭夭」的奇蹟圈圈呢?而這是可以的,比如

說,我會這樣:該「逃之夭夭」不是「真實的我」,而是「虛擬的我」之醜陋醜陋;那為什麼,必須「逃之夭夭」呢?因為,

與小我認同的「虛擬的我」是不存在的,所以必須「逃之夭夭」,或說,「逃之夭夭」只不過是一個形容詞,形容當它遇見了

上主真理之際,它也只能褪去消失的份兒,真實是它原本就沒有存在之因。

5.請問,上主的真實真相、上主真理之完美圓滿的這個部分,需要「逃之夭夭」嗎?當然不需要!於是,到底是什麼必須「逃

之夭夭」呢?感覺自己的罪孽深重之如此醜陋不堪,所以必須「逃之夭夭」。感覺自己的恐懼匱乏之如此醜陋不堪,所以必須

「逃之夭夭」。感覺自己的痛苦愁煩之如此醜陋不堪,所以必須「逃之夭夭」。感覺自己好似黑暗魔鬼之之如此醜陋不堪,所

以必須「逃之夭夭」。然而,若此刻的你之「新人之你是誰」,願意對準上主的永恆如是,之幸福喜悅與完美圓滿的真相;如

此,何需「逃之夭夭」呢?肯定不需要。

6.對於與小我的渾沌迴圈,你要儆醒地「逃之夭夭」;但不是因著恐懼而「逃之夭夭」,而是你已不再需要「小我評判」;你

的需要永遠只有選擇聖靈,為你化解障礙那些,要你「逃之夭夭」的恐懼與黑暗;只要神聖光明一進入你,你何需還會有恐懼

與黑暗呢?於是「逃之夭夭」的肯定是恐懼與黑暗;絕對不是「你」,且也不可能會是「上主」。

7.對於《桃夭》這一篇章,我的轉譯是:聖子以桃樹作為比喻,聖子就如似桃樹青青那般,如此灼灼鮮明,桃花鮮紅,你這年

輕的聖子,該與上主合而為一,把原本一體不分的那部分展現推恩出來。桃子的碩大,桃子的華美,你這莊嚴華美又偉碩其實

的聖子之聖果,你本該回歸真實之根,重新看見一體不分的那個部分,只展現延伸完美圓滿的你。桃葉的茂盛,桃葉的興盛繁

榮,你這聖子正洋溢著生命的富裕,然而你本該如此重申你的真實之你是誰。

8.即便是以「桃樹」比喻「聖子」,不過,對於我自己來說,我是挺喜悅的;但這可能會把「古人之你是誰」,弄得你不知所

措,當然也可能把「新人之你是誰」想要繼續你的不知所措。其實,我真的一點兒也不在意「古人之你是誰」與「新人之你是

誰」是如何地來看待「我是誰」,以致讓你不知所措;因為,「你」純粹是在我的夢境之內,被「我」所編造罷了。

9.〈逃夭〉

(1)逃之夭夭,捨棄小我。聖子回歸,宜其家園。

(2)逃之夭夭,焦點真實。自性回歸,宜其光明。

(3)逃之夭夭,一體上主。全愛圓滿,宜其聖境。

..............................................................................................................

〈桃夭〉:

1.桃之夭夭,灼灼其華。之子于歸,宜其室家。

2.桃之夭夭,有蕡其實。之子于歸,宜其家室。

3.桃之夭夭,其葉蓁蓁。之子于歸,宜其家人。

..............................................................................................................

#《詩經周南,閱讀筆記》

#詩經,#詩經周南,#桃夭


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw