Translate

2017/10/12

【奇蹟課程,練習手冊】〈第324課〉我不再領路,只願追隨


奇蹟課程,練習手冊】〈第324課〉我不再領路,只願追隨

【奇蹟課程,練習手冊】〈第324課〉我不再領路,只願追隨
【奇蹟課程,練習手冊】〈第324課〉我不再領路,只願追隨
【奇蹟課程,練習手冊】〈第324課〉我不再領路,只願追隨

..............................................................................................................

1.天父,是祢為我擬定了救恩的計畫。祢安排了我該走的道路、該扮演的角色,以及祢為我設定的每一步路,我不可能迷失的
。但我仍可選擇繼續流浪下去,日後再回頭。祢慈愛的天音不斷喚我回家,指引我回歸正途。所有的弟兄也會步上我的後塵。
而我,只願遵循祢的指示,踏上祢的道路。


2.為此,讓我們追隨深知此道的「那一位」。無需在此蹉跎光陰了,我們最多也只能在此逃避祂的慈愛之手片刻。讓我們攜手
並進,一起追隨祂的腳步。唯有祂能帶來那註定的結局,保證我們安返家園。

..............................................................................................................

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw