Translate

2017/08/02

【奇蹟課程,練習手冊】〈第290課〉我所看到的,只是眼前的幸福


奇蹟課程,練習手冊】〈第290課〉我所看到的,只是眼前的幸福

【奇蹟課程,練習手冊】〈第290課〉我所看到的,只是眼前的幸福
【奇蹟課程,練習手冊】〈第290課〉我所看到的,只是眼前的幸福
【奇蹟課程,練習手冊】〈第290課〉我所看到的,只是眼前的幸福

..............................................................................................................

1.只要我不再著眼於子虛烏有之物,我就會看到眼前的幸福。我的雙眼終於開啟了。願基督的慧見今天就降臨於我。若非上主
親自修正,自己的眼光只可能看到痛苦可怕的景象。然而,我不願自己的心靈再受片刻的蒙蔽,誤信自己營造的夢境真實不虛
。今天我要追尋的只是當下這一刻的幸福,不再矚目於其他的事物。


2.我懷著這個決心來到祢前,祈求祢大能的支持,因為我今天一心想要承行祢的旨意。天父,祢必會聆聽我的祈求。我所祈求
的,祢早已賜給了我。今天,我必會親眼目睹自己的幸福。

..............................................................................................................

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw