Translate

2017/06/28

【奇蹟課程,練習手冊】〈第261課〉上主是我安全的避風港


奇蹟課程,練習手冊】〈第261課〉上主是我安全的避風港

【奇蹟課程,練習手冊】〈第261課〉上主是我安全的避風港
【奇蹟課程,練習手冊】〈第261課〉上主是我安全的避風港
【奇蹟課程,練習手冊】〈第261課〉上主是我安全的避風港

..............................................................................................................

1.我必會與保護自己的避風港認同。我會把自認為堅強有力的那一部分視為自己,而且以為自己就活在那不受侵犯的安全堡壘
內。願我今天不再由那險象環生之地尋求保障,也不再試著由謀害與攻擊中尋求平安。我活在上主之內。在祂內,我找到了自
己的保障與力量。在祂內,我認出自己的本來面目。唯有在祂內,才有永恆的平安。也唯有在那兒,我才會憶起自己神聖的生
命真相。


2.願我不再追逐偶像。天父,我今天就要返回祢的家園。我決心成為祢所創造的我,而且找回那位聖子,就是祢為我創造的自
性。

..............................................................................................................

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw