Translate

2017/06/13

【奇蹟課程,練習手冊】〈第246課〉愛我的天父,等於愛祂的聖子


奇蹟課程,練習手冊】〈第246課〉愛我的天父,等於愛祂的聖子

【奇蹟課程,練習手冊】〈第246課〉愛我的天父,等於愛祂的聖子
【奇蹟課程,練習手冊】〈第246課〉愛我的天父,等於愛祂的聖子
【奇蹟課程,練習手冊】〈第246課〉愛我的天父,等於愛祂的聖子

..............................................................................................................

1.我心中若還懷有恨意,我怎麼可能找到上主之道?我若存心傷害上主之子,我怎麼可能領悟天父或是自性的真相?我若認不
清自己的面目,我怎麼可能相信自己意識得到天父的境界,或心裡感受到天父對我所有的愛,以及我願回報祂的一切愛?


2.天父,我願遵從祢為我選擇的路,來到祢這裡。我這心願必會實現,因為這是祢的旨意。我要認清祢的旨意不只是我的意願
,而且是我唯一的心願。因此,我決心去愛祢的聖子。阿們。

..............................................................................................................

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw