Translate

2017/06/12

【奇蹟課程,練習手冊】〈第243課〉今天,我不再評判任何事情


奇蹟課程,練習手冊】〈第243課〉今天,我不再評判任何事情

【奇蹟課程,練習手冊】〈第243課〉今天,我不再評判任何事情
【奇蹟課程,練習手冊】〈第243課〉今天,我不再評判任何事情
【奇蹟課程,練習手冊】〈第243課〉今天,我不再評判任何事情

..............................................................................................................

1.今天我願對自己十分誠實。我不再自以為知道那超乎我目前所能理解的事。也不再自以為我那有限的片面知見能夠領悟整個
圓滿生命。今天,我認清了這一事實。因而擺脫一切非我所能作的判斷。如此,我便釋放了自己,也釋放了眼前的萬物,一起
安息於上主的造化之中。


2.天父,今天我要讓整個造化恢復本來面目。我要向它的每一分子致敬,包括我自己在內。我們是一個生命,因為每一部分都
含有祢的記憶,真理之光必會照亮我們這個一體生命。

..............................................................................................................

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw