Translate

2017/05/31

【奇蹟課程,練習手冊】〈第238課〉一切救恩有賴於我的決定


奇蹟課程,練習手冊】〈第238課〉一切救恩有賴於我的決定

【奇蹟課程,練習手冊】〈第238課〉一切救恩有賴於我的決定
【奇蹟課程,練習手冊】〈第238課〉一切救恩有賴於我的決定
【奇蹟課程,練習手冊】〈第238課〉一切救恩有賴於我的決定

..............................................................................................................

1.天父,祢對我的信任如此之深,我必然是值得祢信任的。祢創造了我,深知我的真相。然而,祢卻將聖子的救恩置於我手中
,任憑我來決定。我必然深受祢的鍾愛。我必然也堅定不移地活在神聖本質下,祢才如此放心地把自己的聖子交託給我;祂是
祢的一部分,也是我的一部分,因為祂就是我真實的自性。


2.因此,今天,我們要再靜止片刻,體會一下天父愛我們多深。祂與自己在愛中創造的聖子又有多親,天父的愛因著他而重歸
完整。

..............................................................................................................

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw