Translate

2017/05/28

【奇蹟課程,練習手冊】〈第231課〉天父,我只願憶起祢來


奇蹟課程,練習手冊】〈第231課〉天父,我只願憶起祢來

【奇蹟課程,練習手冊】〈第231課〉天父,我只願憶起祢來
【奇蹟課程,練習手冊】〈第231課〉天父,我只願憶起祢來
【奇蹟課程,練習手冊】〈第231課〉天父,我只願憶起祢來

..............................................................................................................

1.天父,除了祢的聖愛以外,我還可能追尋什麼?雖然我可能認為自己別有他求,而賦予它種種別名。其實,我一直在尋覓的
,只有一物,就是祢的愛。除此之外,別無他物是我真正想要找到的。願我憶起祢來。除了我的真相以外,我還可能想要什麼2.我的弟兄,這才是你真正的心願。它是我們共同的願心,也是我們與聖靈及天父共有的大願。憶起祂來,就是天堂。那才是
我們追尋的真正目標。也是唯一等著我們找回的禮物。

..............................................................................................................

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw