Translate

Google+ 風雲海

2017/05/04

【奇蹟課程】《學員手冊操練筆記》我感謝上主賜我的禮物;我感謝上主賜我的真實真相;我感謝「真實抉擇者」成為上主的使者。


【奇蹟課程】《學員手冊操練筆記》我感謝上主賜我的禮物;我感謝上主賜我的真實真相;我感謝「真實抉擇者」成為上主的使者。

【奇蹟課程】《學員手冊操練筆記》我感謝上主賜我的禮物;我感謝上主賜我的真實真相;我感謝「真實抉擇者」成為上主的使者。
【奇蹟課程】《學員手冊操練筆記》我感謝上主賜我的禮物;我感謝上主賜我的真實真相;我感謝「真實抉擇者」成為上主的使者。

1.我感謝天父賜我的禮物。我感謝上主賜我的禮物。我感謝上主賜我的恩典。我感謝上主賜我的恩惠幫助。我感謝上主賜我的

神聖慧見。我感謝上主賜我的一切天賦權利。我感謝上主賜我的全然愛。我感謝上主賜我的喜悅平安。我感謝上主賜我的光明

奇蹟。我感謝上主賜我的莊嚴偉大。我感謝上主賜我的純潔無罪。我感謝上主賜我的百害不侵。我感謝上主賜我的神聖任務。

我感謝上主賜我的「真寬恕」工具與途徑。我感謝上主賜我的豐盛富裕。我感謝上主賜我的無限無極。我感謝上主賜我與祂的

一體不分。我感謝上主賜我的真實真相。我感謝上主賜我的永恆不朽。

2.我感謝上主賜我的基督視野。我感謝上主賜我對於「美的定義」的詮釋。我感謝上主賜我「創作者的為父身分」。我感謝上

主賜我的感恩之心。我感謝上主賜我的真實之心。我感謝上主賜我的推恩延伸的能力。我感謝上主賜我的「真實抉擇者」的選

擇能力。我感謝上主「沒有創造夢世界」。我感謝上主「沒有與我的夢境起舞」。我感謝上主「沒有創造過白癡小我」。我感

謝上主「從未與我分裂過一分一毫」。我感謝上主「與我一體無間」。我感謝上主「自身的圓滿,以致我的圓滿」。我感謝上

主「真理就是真的」。我感謝上主「真理來自上主」。我感謝上主「祢的聖愛永遠照耀著我」。

3.是的,我要懷著喜悅平安與感恩之心,與聖靈同行,與〈J〉同行,我執意踏上那更為平坦的人生道路。是的,我執意踏上

一條輕鬆又喜悅的道路,根本無需與「白癡小我攪和在一起」,才能彰顯我是多麼地像個「上主的神聖之子」,因為我本來就

是「上主的神聖之子」。於是,我根本無需證明我是誰,因為上主說我是誰,我才是我是誰。

4.是的,我也不可能起退轉之心,只有想繼續與「白癡小我」攪和的,才會在那兒猶豫不決。我對於抵制真裡,沒啥興趣,因

為,這無異於在說,我打算抵制上主所恩賜於我的一切奇蹟天賦權利!?說真格的,我又不是那個「白癡小我」,總是要讓自

己犯個大傻,非得讓自己重複在做出「痛苦的死去又活過來」的動作!?於是,才能向上主證明,喔,上主祢快來瞧瞧,我與

祢分裂之後,還是如此厲害!祢瞧,我可以讓自己重複做出「痛苦的死去又活過來」的動作!?

5.感謝上主祢從未遺棄過我。感謝聖靈從未遺棄過我。感謝〈J〉從未遺棄過我。感謝上主的聖愛永遠照耀著我,永恆不朽、

真實存在、永遠不變。感謝上主祢就是承諾。感謝上主賜我回轉的能力。感謝上主賜我的神聖使命。感謝上主「我的價值與意

義」只來自於祢。感謝上主我並非踽踽獨行於人間。感謝聖靈的奇蹟教導。感謝奇蹟思維的模式。感謝真寬恕思維之念。感謝

〈白莎〉、〈阿頓〉、〈葛瑞〉。感謝〈J〉牽著我的小手,在前領路。感謝聖靈的提醒與引導。感謝其他較高指導靈曾經所

帶給我的幫助,讓我在過渡階段裡更加順暢地走在喜悅的道路上。

6.是的,感謝我這位「真實抉擇者」的聆聽。感謝「真實抉擇者」成為上主的使者。感謝「真實抉擇者」願意追隨神聖嚮導。

就在我的感謝之際,我也要同時接納「上主」對「真實抉擇者」的感謝。感謝上主祢接納了我的小小禮物。而我也願意喜悅地

接納祢對我的感謝。我的感謝,祢會接納,那麼對於祢的感謝,我沒有理由拒絕,我只會欣然地接受祢的感謝。我只會雙手空

空,來到祢的面前領取我的禮物。我會很大方地這樣做,因為上主是最大方的施予者,而我所有一切也都來自上主。阿門,讚

讚且如是。

..............................................................................................................

【奇蹟課程,練習手冊】〈第123課〉我感謝天父賜我的禮物
http://smart88798879.blogspot.tw/2017/01/123.html

#奇蹟學員手冊操練筆記

#我感謝天父賜我的禮物

#奇蹟課程#奇蹟課程練習手冊

.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw