Translate

Google+ 風雲海

2017/04/06

【塗鴉板】。。。。。。。。。。


【塗鴉板】。。。。。。。。。。

【塗鴉板】。。。。。。。。。。
【塗鴉板】。。。。。。。。。。

....................................................................................

2107.12.30

「虛無」是一種無用的東西,但是只有在你覺得「神聖滿足」的時候,「虛無」才會褪去,而「

真實」才會帶給你快樂。

雖然,你仍覺得你非得需要「虛無」不可。雖然,你仍覺得偶像之分裂的奧秘,乃是你的需要。

雖然,虛無之不存在,總是在那兒晃來且晃去。雖然,那些毫無意義與價值的啥想法與影像,你

還在目睹它。

....................................................................................

#塗鴉板


.(_.^._)√•*´ 圖‧文字/風雲海
❤´:)¸.☆¸.❤¸.•°*”˜.❤❤❤˜”*°•.•.¸❤¸☆¸.❤
http://smart88798879.blogspot.tw